☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

Niedziela 19.01.2020

zaawansowane

Powiatowa Rada Rynku Pracy - kompetencje

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

 

Do zakresu działania powiatowej rady rynku pracy należy m. in.:

 

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,

2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań
z jego realizacji,

4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy, wydawanie opinii
w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

5. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,

6. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,

7. współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności
w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy,

8. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę
w szczególności:

  • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

  • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

  • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć.

9. opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych,

10. opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:

  • kryteria doboru bezrobotnych,

  • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Pracami rady rynku pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Kadencja Rady Zatrudnienia trwa 4 lata.

 

 

 

 

Wytworzył:
Kazimiera Majewicz
Udostępnił:
Andrzej Bujak
(2004-01-09 11:16:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Ożga
(2017-03-06 12:42:23)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X